Translate

petak, 19. studenoga 2021.

Nenad Kostić


 SKLONIŠTA                    2021.god

Želim da te sakrijem
u naručje svojih pesama.
Od krvnika i nasilnika
koga si oduvek volela,
štiteći svojim srcem moje.

Nikada dovoljno ljubavi
neće biti za ubice nevinih.
Razgraditelja temelja doma,
sekača krila ženskih anđela,
ni bogove bez groba krivice.

Nema oprosta za nasilnu
mržnju obučenu u ljubav.
Dobra žena uvek trpi i ćuti,
dobro dete nikada nije dete
a teška ruka je uvek u pravu.

Kakva je to zapravo ljubav,
krvnički hladna i mrtva.
Voleti uvek slamanjem srca,
plač dvoje dok jedan spava
i strepnja o završetku kraja.

Ubijao si nas oboje onako
kako ćeš ubijati sebe.
I neće biti nikoga da uperiš
prstom osim na samog
sebe što nisi bio čovek.

Možemo otići gde vrata
otvaraju mnoga neba.
Gde nema straha od krvi,
soli na ožiljcima utisnutim
zubima onog koga su stvorili.

Želim da te sakrijem
u naručje svojih pesama.
Od nepravde i mučenja
kojima si došla voleći
onog ko te ne zaslužuje.

Nema komentara: