Translate

petak, 19. studenoga 2021.

Vesna Jurković

BOL ŽENE                   2021.god

BOL je dio ŽENE.
Suza što glinu mekša,
vrutak tajni.
BOL joj cvate klasom gorkim,
osvrtaj za suncem
i gutljaj oproštajni.
Dan šumori
modrinom daljine i neba,
a nje nema nigdje.
Ni na nebu,
ni u moru.
ŽENA je svjetlo
pregaženo u tmini,
pregaženo BOLOM,
BOLOM.

Nema komentara: