Translate

ponedjeljak, 22. studenoga 2021.

Oliver Janković
NJEN POLOVNI ŽIVOT                              2021.god

Modrice i posekotine na koži
zazdrave,
a na duši ne.

Od teške muške ruke
ostaju modrice na duši.
Talože se muke,
godine,
taloži se život.

Retke trenutke
njene sreće
kao sveću vetar
ugasi njegov ljutiti povik.

Prolaze decenije.
dođe i novi vek
samo njoj ostaje
sve kraće parče
tog polovnog života

Nema komentara: