Translate

ponedjeljak, 29. studenoga 2021.

Tea Vidaić


 Lirska minijatura o ljubavi                                           2021.god
(Budi joj blag…)

Zašto vičeš na mene?
Zašto me vrijeđaš?
Zašto me tučeš i ponižavaš?
Zašto me više ne voliš?
Gdje je nestala ta esencija ljubavi?
Kao Bileamova magarica progovori Ž E N A.

Vičem na tebe, zaboravio sam, ženo, razgovarati.
Vrijeđam te, zaboravio sam tajnu lijepih riječi.
Tučem te i ponižavam, zaboravio sam, stazom života, biti čovjekom.
Ne volim te, zaboravio sam, zapravo, kako voljeti.
Esencija ljubavi nestala je u patnji moje sebičnosti, moje slabosti.
Kao Bileam magarici progovori M U Ž.

Tišina…
Suze…
Pokajanje…
Odluka…
Intima…

Vrata kuće savjesti
Kriju natpis lirske minijature
Novog čovjeka ljubavi:
„Budi joj blag!
Budi sve njeno!
Budi svjetiljka, ti, njene ljubavi!“

Nema komentara: