Translate

četvrtak, 18. studenoga 2021.

Rajka Martinović


NEUKROĆENA GOROPAD   2021.god


Kud si krenuo , koja ti je namjera,
u gnijezdo ljubavi udaraš žig
zar oholost tvoje nadmoći i ega,
Ispita čaša , juriša i na njezin mig .


Majka je rodi da bude srećna,
dade ti ruku za ljubav, a ne sluga
ti junačino sramna muškoga roda,
ti iz objesti ,udari na bračnoga druga


Izrodi ti bisere i zlato sreće,
gledaju kako im otac majku bije
sramoto ljudska i pijani stvore,
majka je zakletva , a ne da se krije.


Pokaži svemoć u odgoju djece,
na lice osmjeh ,a ne mrgodu lica,
snagu pokaži u zagrljaju i sreći ,
a ne u lelek i plač i njena nesanica.

Nema komentara: